Wij zoeken een
enthousiaste praktijkmanager voor 20 uur per week!

Wij zijn met 5 huisartsenpraktijken werkzaam in de wijk Orden te Apeldoorn, onze praktijken zijn gevestigd in gezondheidscentrum de Orderbron. Wij willen ons als huisartsen zoveel mogelijk op de directe patiëntenzorg richten en hebben daarom behoefte aan ondersteuning bij de niet patiëntgebonden zaken. Iemand die proactief en vanuit een helicopterview in staat is om processen aan te sturen, in te richten en op te volgen. Het gaat om de volgende aandachtsgebieden:
- Personeel: Verbinden op samenwerking, aansturen op taken en waar nodig herschikken. Verzorgen van jaarplanning functioneringsgesprekken, vakantie/bezetting en kamerplanning, verzuimbeleid, vertalen van actuele wet en regelgeving naar de praktijk
- Kwaliteitscyclus inrichten, aansturen en opvolgen. Hieronder valt ook accreditatie, scholingsbeleid, VIM proces enz.
- Contacten onderhouden met contractanten en/of leveranciers. Reeds afgesloten contracten monitoren op geleverde diensten, prijs-kwaliteit, actuele wet en regelgeving en dit overzichtelijk maken voor de praktijkhouders
- Aanspreekpunt medewerkers voor alle voorkomende niet patiëntgebonden zaken
- Opstellen van jaarplanning om processen te borgen en op te volgen

Hiervoor zoeken wij een stevige persoonlijkheid die ook sensitief kan zijn, verbindend werkt, zelfstandig functioneert, prioriteiten kan stellen en zaken kan agenderen bij de juiste personen. Je beschikt over kennis van de eerstelijns zorg en/of huisartsenzorg, hebt een, op de functie gerichte, HBO opleiding en/ of een post HBO opleiding praktijkmanagement. Binnen onze HAGRO (totaal 11 praktijken) worden nog 2 praktijkmanagers aangenomen, dit geeft mogelijkheid om samen te werken op onderwerpen. In de regio is een netwerk voor praktijkmanagers.

De functie wordt ingeschaald conform de CAO Huisartsenzorg, afhankelijk van ervaring. U kunt uw motivatie vóór 14 oktober 2019 mailen naar mevrouw Uhl-Jonker, annegreet@huisartspraktijkuhljonker.nl Uw eventuele vragen kunt u ook mailen naar mevrouw Uhl-Jonker.