Bloeddruk te hoog? Cholesterol te hoog? Overgewicht? Of Diabetes?
Hoe wordt u weer...  Fit in Orde(n)?

In Nederland sterven per dag 100 mensen aan een hart- of vaatziekte.

Dagelijks worden er in Nederland 1.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hart- of vaatziekte.
De ziekte treft meer vrouwen dan mannen. Iedere dag sterven ruim 100 mensen aan een hart- of vaatziekte, 25 daarvan zijn jonger dan 75 jaar.

Niet bewegen is tegenwoordig het nieuwe roken.

Om patienten die niet of nauwelijks bewegen, overgewicht hebben, last hebben van hoge bloeddruk of suikerziekte en/of roken een gezondere leefstijl aan te leren, is half januari een beweeggroep in het gezondcentrum de Orderbron gestart.

Deze groep patienten en wijkgenoten proberen onder leiding van fysiotherapeuten, oefentherapeuten en dietisten van het centrum gezamelijk meer te gaan bewegen en gezonder te gaan leven.

 

Iedereen is wel eens somber als reactie op een teleurstelling of verlies. Dat is normaal en gaat vanzelf weer over. Je zou dan kunnen spreken van depressieve klachten. Maar als een sombere stemming weken aanhoudt en u nergens meer zin in heeft, als u er veel last van heeft en het uw dagelijkse bezigheden verstoort, dan spreken we van een depressie.

De komende jaren hebben we te maken met een groeiende groep kwetsbare ouderen waarbij vaak sprake is van multimorbiditeit. Dat betekent dat het aantal ouderen met complexe zorgvragen ook toeneemt. Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden).

Polyfarmacie wordt gedefinieerd als het gebruik van 5 of meer geneesmiddelen. Polyfarmacie komt veel voor bij ouderen die meerdere aandoeningen hebben en dus meerdere geneesmiddelen tegelijk nodig hebben. Doordat er zoveel middelen tegelijk gebruikt worden, is de kans op interacties en bijwerkingen groter. Ook de therapietrouw neemt af met toename van het aantal gebruikte geneesmiddelen. Dit geldt met name voor middelen die chronisch gebruikt moeten worden, zoals medicijnen tegen een hoge bloeddruk of cholesterolverlagers.