Depressie

Iedereen is wel eens somber als reactie op een teleurstelling of verlies. Dat is normaal en gaat vanzelf weer over. Je zou dan kunnen spreken van depressieve klachten. Maar als een sombere stemming weken aanhoudt en u nergens meer zin in heeft, als u er veel last van heeft en het uw dagelijkse bezigheden verstoort, dan spreken we van een depressie.

De behandeling van een depressie bestaat uit verschillende stappen. De huisarts of praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) kan deze stappen met u bespreken.

  • Algemene adviezen (oa praten, regelmatige dagindeling, beweging/sporten)
  • Zelfhulp via internet
  • Psycholoog
  • Lichttherapie
  • Fysiotherapeut
  • Medicatie

Vaak zal de huisarts de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) vragen u te begeleiden. Of is het nodig dat bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, of een psychiater u verder helpt.
Om goed te kunnen vaststellen of er sprake is van depressie en de behandeling daarvan te optimaliseren zijn we bezig met het maken van een behandelprotocol waarbij ook de verschillende hulpverleners op een logische wijze op elkaar afgestemd gaan worden.

DeĀ Orderbron

centrum voor gezondheid

Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn