Ouderenzorg

De komende jaren hebben we te maken met een groeiende groep kwetsbare ouderen waarbij vaak sprake is van multimorbiditeit. Dat betekent dat het aantal ouderen met complexe zorgvragen ook toeneemt. Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden).

Niet alle kwetsbare ouderen hebben complexe (zorg)problemen. Kwetsbare ouderen hebben wel allemaal een groot risico op complexe (zorg)problemen. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en worden liever niet opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Hierdoor wonen steeds meer kwetsbare ouderen met vaak complexe problemen tot op hoge leeftijd thuis.

Komende tijd zullen wij zorgprogramma's ontwikkelen die de zorg aan ouderen moet optimaliseren. Hierbij zullen naast de huisarts en de praktijkverpleegkundige ook de wijkverpleegkundige, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, het maatschappelijk werk, de dieetist, de apotheker en de specialist ouderenzorg een rol krijgen.

De Orderbron

centrum voor gezondheid

Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn