Polyfarmacie

Polyfarmacie wordt gedefinieerd als het gebruik van 5 of meer geneesmiddelen. Polyfarmacie komt veel voor bij ouderen die meerdere aandoeningen hebben en dus meerdere geneesmiddelen tegelijk nodig hebben. Doordat er zoveel middelen tegelijk gebruikt worden, is de kans op interacties en bijwerkingen groter. Ook de therapietrouw neemt af met toename van het aantal gebruikte geneesmiddelen. Dit geldt met name voor middelen die chronisch gebruikt moeten worden, zoals medicijnen tegen een hoge bloeddruk of cholesterolverlagers.

In mei 2012 is de richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen' verschenen, die artsen en apothekers helpt om medicatie voor ouderen zo goed mogelijk voor te schrijven. Hierbij wordt erop gelet dat er geen onnodige medicatie wordt voorgeschreven, maar ook dat er geen medicatie achterwege gelaten wordt terwijl die wel nodig is. Ook wordt gelet op bijwerkingen, interacties en natuurlijk de voorkeur van de patient zelf. Door het ontwikkelen van zorgplannen door de huisarts en apotheker willen wij het voorschrijven van medicijnen zo goed mogelijk in de gaten kunnen houden.

DeĀ Orderbron

centrum voor gezondheid

Ordenplein 6
7312 NL Apeldoorn